mv-under
 
 

浄化槽ブロワーベルトの取替

屋外ブロワー

 

ベルトの交換、常時運転ですので

劣化してくるので、定期的な点検と取り換えが必要です。

 

 

 

 

 

新規ベルト

 

 

 

 

 

 

取替後

 

 

 

 

 

台座の微調整